Prostě Iva

931245_598894050123009_508637765_n

…a na počátku všeho byla jen máma.
Máma holčičky, která se s pravidelností po pár dnech ptala: „mankó, jak se jmenuje tahle kytička ? … a mankó, namaluj mi domeček, mně ta střecha nejde …a mamay, kolik je hodin, když je velká ručička na devítce …a jak byly ty pravidla u Monopolů, já už si to nepamatuju …a …a …a.
Někde tam byly počátky trablů, ze kterých se časem vyklubala dyslexie, dysgrafie, dysortografie. Věděla jsem, že je jen na mně, jak moc jsem ochotná jí pomoci. Přišly otázky. Kde začít a u čeho? Kam odvalit ten šutr pochybností, jestli to zvládnu, a jestli jí právě tohle úmorný cvičení k něčemu bude? Percepčně-motorickým cvičením jsme věnovaly celý první stupeň a odměnou je nám oběma vysvědčení ze 3.ročníku státního gymnázia … s vyznamenáním.
Nenabízím zázraky, všechny cesty ke zlepšení těchto oslabení jsou o píli a soustavnosti, ale i o dávce motivace, trpělivosti. Nabízím soudobé techniky, metody, které jsem vyzkoušela jako matka i jako terapeut. Specifickými poruchami učení a jejich prevencí, školní zralostí se zabývám profesně od roku 2002. Každý rok mám v předškolní přípravce kolem stovky dětí. Zkušenost je nejlepší učitel … stále se učím.

 

Speciální pedagog ( logoped, etoped), absolvent Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (1993)

Soukromá speciálně pedagogická praxe zaměřená na specifické poruchy učení  u dětí mladšího školního věku a jejich prevenci v předškolním věku, na stimulaci percepčně motorických funkcí u předškolních dětí.

Matka  dvou dcer, gymnazistek.

 • Autor stimulačního programu „Předškolní přípravka“.
 • Spoluzakladatel České asociace pro aktivní rozvoj dětí –  CAPARD.

Kurzy a semináře akreditované MŠMT ČR týkající se problematiky SPUCH a její prevence

 • Percepční a motorická oslabení ve školním věku Mgr. Pavly Bubeníčkové.
 • Prevence specifických vývojových poruch učení v předškolním věku – program Hypo.
 • Stimulační program pro předškoláky a pro děti s OŠD – Maxík.
 • Využití relaxačních technik při práci s dětmi s LMD, ADHD, ADD ve vyučování.
 • Pravo a levohemisferová dyslexie, diagnostika a náprava.
 • Specifické vývojové poruchy učení a chování a jejich náprava.
 • Specifické poruchy učení – komplexní přístup k diagnostice a reedukace.
 • Prevence poruch učení – Metoda dobrého startu.
 • Rozvoj grafomotoriky u dětí mladšího a staršího školního věku.
 • Lezení základ grafomotoriky.
 • Předcházení a prevence SPU u dětí předškolního věku.
 • Náprava grafomotorických obtíží u dětí předškolního a mladšího školního věku za využití artetherapeutických a relaxačních prvků.
 • Senzomotorická cvičení Mgr. Milety Hřebíkové.
 • Reedukace specifických poruch učení a chování formou trampoliningu.
 • Spolupráce s Mensou ČR – absolvent metody Mensa NTC Learning I. a II.
 • Dvouletý kurz práce s tělem – bodyterapie PhDr. Jitky Vodňanské